LXP Consulting

ForsidenSitemapKontakt osFå teksten læst op Dansk English

Du er her: Forside | Fonde og puljer | Andre fonde og puljer

   

Andre fonde og puljer - få vores assistance til dit projekt

EUROPÆISKE FONDE

Udover EU's strukturfonde, Socialfonden og Regionalfonden, støtter EU en række andre formål via puljer og fonde som disse.
 

Territorialt samarbejde 2007-2013
EU støtter forskellige former for samarbejde mellem landene. "Det grænseoverskridende samarbejde" er inddelt i fire programmer. I det ene er Region Syddanmark deltager, i det andet deltager Region Sjælland, det tredje er et dansk-svensk-norsk samarbejde, og det fjerde er et program for den sydlige Østersø.

Derudover er der to tværnationale programmer, der støtter innovation, miljø, tilgængelighed og bæredygtig udvikling.

Endelig er der et interregionalt program, der støtter tiltag, der vil forbedre effektiviteten på tværs af regioner i hele EU.

Læs mere om det territoriale samarbejde her.
 

Rammeprogram 7 (FP7)
EU's 7. rammeprogram (FP7) yder mange milliarder i støtte til store projekter inden for forskning og teknologisk udvikling. Både offentlige institutioner og større danske virksomheder kan søge, men der er også afsat midler til små og mellemstore danske virksomheders innovative tiltag.

Rammeprogrammet fokuserer på følgende ni temaområder:

1. Sundhed
2. Fødevarer, landbrug og bioteknologi
3. Information og kommunikationsteknologier
4. Nanovidenskab og nanoteknologier, materiale- og nye produktionsteknologier
5. Energi
6. Miljø - herunder forandringer i klimaet
7. Transport - herunder aeronautics
8. Socioøkonomisk videnskab og humanistisk forskning
9. Sikkerhed og rummet

Relevante links om FP7:

Forsknings- og Innovationsstyrelsen: Klik her.
De specifikke programmer under FP7: Klik her.
Officiel side for FP7: Klik her.

NATIONALE FONDE OG PULJER

Bemærk, at de fleste offentlige puljer annonceres i dagspressen. LXP kan give råd til din fundraising eller søgning af tilskud og midler. Der er mange muligheder i Danmark. For eksempel:

Socialministeriets database
Støtte til sociale projekter kan også gives fra Socialministeriets puljer. Læs mere på ministeriets hjemmeside her eller gå direkte til fondsdatabasen.dk.

Integrationsministeriets puljer
Støtte til den integrationsfremmende indsats. Klik her for at læse mere.

Arbejdsmarkedsstyrelsens puljer
Klik her for at læse mere om de puljer, du kan søge om ved Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Kulturministeriets støtteguide
Klik her for at læse mere.

Tips- og lottomidlerne (Finansstyrelsen)
9 puljer fra tips- og lottomidler. Klik her.

Undervisningsministeriets støttemuligheder
Puljer og støtte inden for grundskoleområdet. Klik her.

Arbejdstilsynets puljer
Hjælp til at nedsætte sygefravær, arbejdsmiljøforskning og psykisk arbejdsmiljø. Klik her.

Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Midler til at fremme forskning og innovation. Klik Klik her.

Højteknologifonden
Søg støtte til at udvikle teknologier, der skaber vækst, muligheder og beskæftigelse i Danmark. Klik her.

Danmarks Grundforskningsfond
Fonden styrker dansk forskning gennem større, længerevarende satsninger. Klik her.

Find evt. flere puljer på din kommunes eller regions hjemmeside.
 

PRIVATE FONDE OG PULJER

Der findes et utal af private fonde og puljer, der støtter forskellige almennyttige og konkrete forhold.

Disse annonceres i dagspressen og kan findes i fonds- og legathåndbøger som for eksempel Kraks Fonds- og Legatvejviser, eller Billesøe og Baltzers Vejviser til legater og fonde. Begge disse fås i både bogform og på cd-rom og kan lånes eller læses på biblioteket.

  

FÅ HJÆLP TIL ANSØGNING OG ADMINISTRATION FRA LXP

LXP er den kompetente samarbejdspartner for projekter. Vi kan hjælpe projektet med at holde alle boldene i luften.

Kontakt os og hør mere.

Læs mere om vores hjælp til din ansøgning her.

Læs mere om vores kursus her.

Læs mere om statsstøttehåndtering vedrørende dit projekt her.

 

 

Copyright © LXP Consulting | Ørestads Boulevard 61F, 3. th. | DK-2300 København S | Tel.: (+45) 96 330 340