LXP Consulting

ForsidenSitemapKontakt osFå teksten læst op Dansk English

Du er her: Forside | Ydelser | Ansøgning

   

Ansøgning til projekter ved EU's strukturfonde og regionale midler i Danmark

FÅ VORES HJÆLP TIL DIN ANSØGNING

LXP kan hjælpe med at udforme ansøgningen, så projektbudget og projektbeskrivelse giver de bedst mulige forudsætninger for gennemførelsen af forløbet. Dermed øges mulighederne for, at ansøgningen bliver godkendt, og tilskuddet bevilget.

Omfanget af vores assistance varierer. Vi kan for eksempel udarbejde:

¢ Hele ansøgningen, inkl. indhold i projektbeskrivelse og budget samt
      sparring på jeres ideer

¢ Dele af ansøgningen, finjustering og ekspertkommentarer

¢ Enten budget, projektbeskrivelse og/eller idéfasen

¢ Eller andre elementer af ansøgningsprocessen, som du har brug for
      hjælp til.
 

 

 

GOD ANSØGNING, SMARTE MÅL

LXP har stor erfaring med at udarbejde og evaluere strukturfondsansøgninger.

Når et projekt har fået bevillingen, skal forløbet tilrettelægges efter det, der står skrevet i ansøgningen. Derfor er det alfa omega, at ansøgningen er konkret og realiserbar. I praksis sker der jævnligt det, at et strukturfondsprojekt får afslag på afholdte projektudgifter, hvis der ikke er taget højde for dem i ansøgningen.

Ansøgningen bør være:

¢ Skrevet i klart og tydeligt sprog, tilpasset læseren

¢ Konkret i sin beskrivelse af, hvad projektet skal indeholde

¢ En helhed uden løse ender

¢ Matche den konkrete fond eller puljes målsætninger og handlingsplaner

¢ Indeholde SMART-mål

I skrivefasen arbejder LXP med værktøjet SMART, der fokuserer på at gøre ansøgningen Strategisk, Målbar, Accepteret, Realiserbar og Tidsafgrænset. De overordnede mål skal være strategiske, mens delmålene bør være konkrete, realiserbare og tidsafgrænsede.

ANSØGNINGSPROCESSEN

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for at behandle ansøgninger til de centrale midler, mens de fem regioners vækstfora har indstillingsret til lokale og regionale projektansøgninger. Typisk vil der være mellem 4-6 møder i regionernes vækstfora, hvor ansøgningerne behandles.

Ansøgninger skal typisk indsendes et par måneder før vækstforaenes behandlingsmøder.

Læs mere og find ansøgningsskema samt vejledninger og erklæringer til ansøgningen her: www.regionalt.dk
 

ORGANISERING AF STRUKTURFONDENE I DANMARK

I Danmark er Socialfonden og Regionalfonden Erhvervsstyrelsens (ERST) ansvar, og det er ERST, som rapporterer tilbage til EU. For at lette styringen og fremme udbredelsen af Socialfonden og Regionalfonden har ERST uddelegeret dele af ansvaret til landets regioner.

Modtageren af ansøgningen om et projekt samt rapporteringen fra et projekt er derfor afhængig af projektets geografiske placering. Der er få undtagelser, som det fremgår af regionalt.dk.

Reglerne er ens for alle socialfonds- og regionalfondsprojekter i Danmark. Uanset geografisk placering eller type.

 

Copyright © LXP Consulting | Ørestads Boulevard 61F, 3. th. | DK-2300 København S | Tel.: (+45) 96 330 340