LXP Consulting

ForsidenSitemapKontakt osFå teksten læst op Dansk English

Du er her: Forside | Ydelser | Kurser | Ansøgningskursus

   

Færdig ansøgning og projektdesign
2½-dags kursus i nye EU-strukturfonde og regionale puljer

 

DELTAGERE

Kurset henvender sig til medarbejdere, ledere, konsulenter m.fl. fra private og offentlige virksomheder og organisationer, der har et reelt ønske om at generere ekstra finansiering og fundraising fra regionale puljer og EU-strukturfondsprojekter.
 

UDBYTTE

Målet med kurset er, at deltagerne har udarbejdet en projektansøgning, der er mindst 80 % færdig ved afslutningen af forløbet. Deltagerne udstyres med viden, metoder og værktøjer, så de selv kan skrive ansøgningen i ugerne mellem kursusgangene.

Der vil være en grundig introduktion til den nye EU-strukturfondsperiode 2007-2013 og de nye regionale vækstfora. Deltagerne lærer at designe deres projekt fra idé til færdig ansøgning, herunder projektbeskrivelse og budget samt tids- og aktivitetsplan for forløbet. Kursusholderen giver individuel feedback på de foreløbige ansøgninger.
 

NÆRMERE OPLYSNINGER

Chefkonsulent Dennis Hansen, LXP Consulting.

Selvstændig konsulent Lars Jeppesen, tlf. 21 47 80 76

Kontaktinfo til LXP Consulting her.

Læs mere om Lars Jeppesen her.


 

KURSUSINDHOLD

Programmet for kurset omfatter:

DAG 1

¢
De nye strukturfondsprogrammer for 2007-2013, Socialfonden og Regionalfonden, og regionale vækstfora, herunder om regionernes erhvervsstrategier og handlingsplaner

¢ Overordnet projektdesign: Fra idé til projektbeskrivelse

¢ Fokuspunkter i den gode ansøgning (primære udgangspunkt er socialfondsansøgninger)

DAG 2

¢ Krav til regional- og strukturfondsprojekter (evaluering, administration, information)

¢ Projektbeskrivelse og tilrettelæggelse af ansøgning

¢ Evaluering og procesinnovation

¢ Projektets økonomi og budget til ansøgning

DAG 3

¢ Tilbagemeldinger på foreløbige ansøgningsudkast (projektbeskrivelse og budget)

¢ Tematiske oplæg, tids- og aktivitetsplaner, økonomi og administration

Kurset vil veksle mellem mundtlige oplæg, dialog og små øvelser. Der vil være hjemmearbejde til hver kursusgang.
 

TID OG STED FOR KURSER

Ingen planlagte kurser.

 

Copyright © LXP Consulting | Ørestads Boulevard 61F, 3. th. | DK-2300 København S | Tel.: (+45) 96 330 340