LXP Consulting

ForsidenSitemapKontakt osFå teksten læst op Dansk English

Du er her: Forside | Ydelser | Kurser | Evalueringskursus

   

Kursus i evaluering af regionalfonds- og socialfondsprojekter

 

DELTAGERE

Kurset henvender sig til medarbejdere og ledelse på projekter, der modtager tilskud fra EU's to strukturfonde, Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Regional Udvikling, eller personer der på anden vis er interesseret i evaluering af projekter.
 

UDBYTTE

Målet med kurset er, at deltagerne udstyres med viden, metoder og værktøjer, så de selv kan varetage eller styre evalueringen. Det handler både om løbende evaluering og afrapportering. Deltagerne får en grundlæggende viden om de krav, der fra offentlig side stilles til evaluering og lærer at omsætte denne viden til handling. Desuden er der mulighed for at sparre med kursusholderen om evalueringen af kursusdeltagernes konkrete projekt.
 

TIDLIGERE DELTAGERE SIGER:

Tidligere kursusdeltagere udtaler bl.a. følgende om kurset i evaluering af socialfonds- og regionalfondsprojekter:

"Praksisnær, metodisk og pædagogisk. Velstruktureret og godt organiseret"

"Mange gode redskaber og god systematik"

"Det har været spændende og inspirerende. Det er noget, jeg kan anvende målrettet, også i relation til andre forhold"

"Fik overblik over, hvad jeg skal vide inden valg af evaluator"

"God dynamik - dygtig formidler, der får kendskabet frem"

"Direkte anvendeligt og afklarende"

"Indholdet har været anvendelsesorienteret og direkte brugbart på eget projekt"

"God disposition af indholdet, oplagt underviser, gode lokaler, nye netværksmuligheder"

"Godt med et lille hold, hvor alle har mulighed for at komme til orde. Indholdet kan bruges generelt, ikke kun til socialfondsprojekter"

KURSUSINDHOLD

Programmet for kurset omfatter:

¢
Introduktion til evaluering (definition, evalueringsmodeller og analyseværktøjer)

¢ Evalueringsmetoder og -værktøjer (kvantitative og kvalitative)

¢ Krav til evaluering af strukturfondsprojekter (egne og Strukturfondenes krav)

¢ Evalueringsdesign og -model (find den mest hensigtsmæssige køreplan for din evaluering)

¢ Forslag til konkret indhold i kvantitative og kvalitative værktøjer

¢ Forslag til disposition for evalueringsrapport

¢ Formidling af resultater

¢ Individuel sparring med kursusdeltagerne om deres evalueringer

Kurset vil veksle mellem mundtlige oplæg, dialog og små øvelser.
 

ET VELLIDT KURSUS

82 % af alle tidligere kursusdeltagere vurderer evalueringskurset som godt (n=50).

Godt 82 %
Middel 18 %
Mindre godt 0 %


90 % af de tidligere deltagere vurderer endvidere underviseren og kursusholderen som god (n=50).

 

TID OG STED FOR NÆSTE KURSUS

Ingen planlagte kurser.

 

Copyright © LXP Consulting | Ørestads Boulevard 61F, 3. th. | DK-2300 København S | Tel.: (+45) 96 330 340