LXP Consulting

ForsidenSitemapKontakt osFå teksten læst op Dansk English

Du er her: Forside | Ydelser | Kurser | Afrapportering

   

1-dags kursus i den nye EU-strukturfondsperiode og midlerne fra de regionale vækstfora

 

DELTAGERE

Kurset henvender sig til medarbejdere, ledere, konsulenter m.fl. fra private og offentlige virksomheder og organisationer, der vil vide mere om de regionale puljer og EU-strukturfondsprojekter, dvs. projekter under Socialfonden og Regionalfonden.
 

UDBYTTE

Efter kurset er deltagerne velinformerede om indholdet i den nye programperiode for EU’s strukturfonde, Socialfonden og Regionalfonden. Desuden har deltagerne øget deres kendskab til deres egen regions vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan. Endelig er et væsentligt udbytte af kurset, at deltagerne efter forløbet har fået nye netværk til nuværende og kommende projektmagere og måske fremtidige samarbejdspartnere blandt de andre deltagere og kursusholderne. 

 

NÆRMERE OPLYSNINGER

Chefkonsulent Peter R. Frederiksen, LXP Consulting, tlf. 40 50 60 40

Selvstændig konsulent Lars Jeppesen, tlf. 21 47 80 76

Læs mere om LXP Consulting her.

Læs mere om Lars Jeppesen her.
 

KURSUSINDHOLD

Programmet for kurset omfatter:

¢
Grundig introduktion til program, initiativer, prioriteter mv. i de nye strukturfonde for 2007-2013, Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

¢ Grundig introduktion til de puljer, som man kan søge hos de regionale vækstfora (Region Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Sjælland og Hovedstaden), herunder om regionernes erhvervsstrategier og handlingsplaner

¢ Krav til regional- og strukturfondsprojekter (evaluering, administration, information)

¢ Det gode projekt og overordnet projektdesign: Fra idé til projekt

¢ Beslutningsgrundlag for evt. vækstforum-projekt

¢ Erfaringsudveksling mellem deltagere og kursusholdere

Kurset vil veksle mellem mundtlige oplæg, dialog, individuel sparring og små øvelser.

.

 

TID OG STED FOR NÆSTE KURSUS

Ingen planlagte kurser.

 

 

Copyright © LXP Consulting | Ørestads Boulevard 61F, 3. th. | DK-2300 København S | Tel.: (+45) 96 330 340