LXP Consulting

ForsidenSitemapKontakt osFå teksten læst op Dansk English

Du er her: Forside | Ydelser | Kurser | Afrapportering

   

Kursus i anvendelse af afrapporteringsværktøjer for socialfonds- og regionalfondsprojekter

Udbydes i samarbejde med PwC (PricewaterhouseCoopers)

DELTAGERE

Kurset henvender sig til det administrative personale i private og offentlige virksomheder og organisationer, der modtager støtte fra Den Europæiske Socialfond eller Regionalfonden i programperioden 2007-2013. Kurset har fokus på anvendelsen af de rapporteringsværktøjer, som Erhvervs- og Byggestyrelsen stiller til rådighed i forbindelse med projekters afrapportering hvert halve år.
 

UDBYTTE

Målet med kurset er at give tilskudsmodtagerne et overblik over de rapporteringsværktøjer, der skal anvendes og de funktionaliteter, der er indbygget i værktøjerne. Dette er med til at sikre, at projektet får afrapporteret korrekt.

Den enkelte deltager vil få stillet en computer til rådighed under kurset og vil gennem små opgaver lære de værktøjer at kende, som skal anvendes i forbindelse med afrapporteringen. Der lægges endvidere vægt på, at deltagerne i kurset aktivt bidrager med projektspecifikke problemstillinger i relation til registrering og rapportering, og at der derigennem bliver skabt en afklaring af de spørgsmål, man som tilskudsmodtager naturligt sidder med.

 

KURSUSINDHOLD

I den indeværende programperiode vil projekter skulle anvende nogle midlertidige rapporteringsværktøjer i en periode frem til, at Erhvervs- og Byggestyrelsen lancerer et webbaseret værktøj. Følgende midlertidige værktøjer til rapportering vil blive gennemgået på kurset:

¢
Indrapportering af start- og ophørsskemaer

¢ Informationsmateriale om persondataloven

¢ Deltagerprotokoller og værktøj til udregning og
      rapportering af deltagertimer og deltagerunderhold

¢ Værktøj til rapportering af samlet deltagerunderhold halvårligt

¢ Værktøj til registrering og rapportering af medarbejdertimer
      og medarbejderløn

¢ Udarbejdelse af perioderegnskaber og projektregnskaber,
      herunder rapportering af udgifter

¢ Analyse af perioderegnskaber og projektregnskaber

¢ Online registrering i Enalyzer

¢ Effektvurderingsskemaer

Gennem hele kurset vil de enkelte emner blive underbygget med eksempler fra dagligdagen.

 

TID OG STED FOR NÆSTE KURSUS

Kurset er integreret i det to-dages kursus om regnskabsregler, som du kan læse mere om under menupunktet Kurser.

 

Copyright © LXP Consulting | Ørestads Boulevard 61F, 3. th. | DK-2300 København S | Tel.: (+45) 96 330 340