LXP Consulting

ForsidenSitemapKontakt osFå teksten læst op Dansk English

Du er her: Forside | Ydelser | Kurser | Ansøgningskursus

   

Kursus i Forretningsgange, regnskabsregler og afrapporteringsværktøjer
vedrørende EU's Regional- og Socialfond 2007-2013

Udbydes i samarbejde med PwC (PricewaterhouseCoopers)

DELTAGERE

Kurset henvender sig til projektansvarlige, regnskabsansvarlige, projektledere og administrativt personale i private og offentlige virksomheder og organisationer, der modtager støtte fra Socialfonden eller Regionalfonden i programperioden 2007-2013.

 

UDBYTTE

Målet med kurset er at give tilskudsmodtagere et overblik over de regler og retningslinjer, der gælder for projekter, der modtager tilskud fra Social- og Regionalfonden i programperioden 2007-2013. Endvidere er målet at give tilskudsmodtagere værktøjer og metoder, der sikrer overholdelse af regler og retningslinjer. Kurset vil bidrage til at give tilskudsmodtager den nødvendige platform i forhold til de administrative forpligtigelser, der er forbundet med tilskuddet fra Social- og Regionalfonden, og dermed være med til at sikre en succesfuld afvikling af projektet.

Der lægges vægt på, at deltagerne i kurset aktivt bidrager med projektspecifikke spørgsmål, og at der derigennem bliver skabt en afklaring af de spørgsmål, man som tilskudsmodtager naturligt sidder med.

Se hvad kurset dækker i relation til værktøjer på følgende Link til kursus i anvendelse af rapporteringsværktøjer

 

        

KURSUSINDHOLD

Kurset koncentrerer sig om den lovgivning og de retningslinjer, der omgiver social- og regionalfondsprojekter i Danmark. I løbet af kurset sættes der fokus på følgende områder:

¢
Krav til forretningsgange og registreringssystemer

¢ Krav til udgifter, der indregnes i støtteregnskab

¢
Deltagerdokumentation, herunder dokumentation og
      beregning af timer og underhold for deltagere

¢ Dokumentation og beregning af udgifter til medarbejdere

¢ 10% fleksibilitet mellem Social- og Regionalfonden - Hvad
       betyder det?

¢ Afskrivninger

¢ Partnerskaber, herunder afregning til kostpriser

¢ Behandling af moms i socialfondsprojekter

¢ Opgørelse af fællesudgifter

¢ Indregning af naturalier

¢ Finansiering samt beregning af social- og regionalfondsstøtte

¢ Rapportering til PwC og Erhvervs- og Byggestyrelsen

 

Gennem hele kurset vil de enkelte emner blive underbygget med eksempler fra dagligdagen.

TID OG STED FOR NÆSTE KURSUS

Kurset varer to dage og foregår på velegnede kursusfaciliteter i København og Århus. Næste kurser afholdes: 

8. og 9. maj 2012, kl. 09.00-16.30 
(
PwC, Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Århus C)

30. og 31. maj 2012, kl. 09.00-16.30 
(
PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup)

 

 

TILMELD JER NU

Prisen for kurset er kr. 8.990,- ekskl. moms pr. deltager, hvilket dækker undervisning, kursusmaterialer samt kaffe/te og rundstykker, god frokostbuffet og eftermiddagskaffe/te med frugt og vand.

Tilmelding kan foretages ved at sende en mail til følgende e-mailadresse:

strukturfond@pwc.dk

Husk at oplyse følgende i e-mailen:

1) Kursets navn og by (Kbh/Århus), 2) Datoer for ønsket deltagelse, 3) Kursistens navn, e-mail og arbejdssted, 4) Betalingsstedets navn og adresse, 5) Betalingsstedets EAN nr. (alternativt CVR-nr, hvis ikke elektronisk fakturering, 6) Skal udgiften indgå i et projektregnskab, oplys da projektets navn, asøger ID eller sagsnr., 7) Skal udgiften ikke indgå i et projektregnskab, da gør opmærksom herpå..

Optagelse sker efter først til mølle-princippet. Tilmelding er bindende.

Du er naturligvis altid velkomment til at kontakte LXP på 9633 0340 eller PwC på 3945 3555 for mere information.

Copyright © LXP Consulting | Ørestads Boulevard 61F, 3. th. | DK-2300 København S | Tel.: (+45) 96 330 340