LxP Consulting
Bredgade 25A, 1. sal
1260 København K
 

Tlf.: 96 330 340
Fax: 96 330 341
CVR: 2673 4673
lxp.dk

28. august 2003

  Nyhedsbrev 3, august 2003  
 Indhold
i nyhedsbrev


I dette nyhedsbrev kan du læse om:

1. Efterposteringer - Vigtig opdatering siden sidst
2. Ny adresse til vores kontor i Aalborg
3. Nye telefon- og faxnumre
4. Timeregistreringsskemaer tilgængelige i LxP Guiden
5. FAQ'er hos Socialfondsrevisionen - er de ajour med gældende praksis?

6. Få en introduktion til EU's strukturfonde og programmer
7. Næste nyhedsbrev
8. Tilmeld/afmeld nyhedsbrev

 

 
Skærpede regler om efterposteringer


Værd at
bemærke! 

1. Efterposteringer - Vigtig opdatering siden sidst

I nyhedsbrev 1, april 2003 skrev vi, at Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) havde truffet beslutning om, at efterposteringer i opadgående retning ikke var tilladt i regnskaber, som er sendt til EU.

Siden AMS offentliggjorde denne beslutning i midten af januar 2003, har LxP Consulting forsøgt at få svar på, om det var tilladt at efterpostere inden for samme kalenderår. Fx i udgifter og deltagermedfinansiering i februar måned 2003 i forbindelse med indrapporteringen af statusrapport for 2. periode den kommende 10. september.

Vi har så sent som i starten af august 2003 spurgt socialfondsrevisionen om dette.
Revisionen svarede, at udmeldingen fra Erhvervs- og Boligstyrelsen (EBST, den nye nationale myndighed for ESF, red.) på dette område er uændret:

"der må ikke ændres i rapporter, som tidligere har dannet grundlag for en udbetaling. Dette bevirker, at der i disse rapporter ikke må posteres tilbage i tid i op- eller nedadgående retning.
"

Der er således sket en stramning, siden de nye efterposteringsregler blev udmeldt første gang. Den gang var det stadig tilladt at efterpostere i nedadgående retning (dvs. korrigere for, for meget medtaget udgift eller deltagerunderhold). Dette er ikke længere tilladt. Alle korrektioner vedrørende tidligere indrapporterede og godkendte perioder skal ske i efterfølgende perioder.

De skærpede regler om efterposteringer gør anvendelsen af LxP Consulting's Støttekorrektionsmodul irrelevant. Vi har derfor fjernet muligheden for adgang til  Støttekorrektionsmodulet. Vi arbejder på en revideret udgave, som tager højde for de skærpede regler.

Som resultat af de skærpede efterposteringsregler bør alle parter i Socialfonden være særligt opmærksomme på følgende:

1) Anvendelse af Timefordelingsfunktionen i Opus+ kan ikke længere være tilladt.
    (Denne funktion efterposterer automatisk inden for kalenderåret)
2) Anvendelsen af Efterposteringsfunktionen i Opus+ og Opus er ikke længere
    tilladt, idet det ikke længere er projektets eller socialfondskoordinatorens
    beslutning, om der kan efterposteres eller ej.
3) Hvis projektet har fået godkendt statusrapporten for 1. periode 2003 må
    projektet under ingen omstændigheder ændre, slette eller tilføje udgifter eller
    deltagerunderhold eller finansieringsregistreringer vedrørende perioden
    før den 1. maj 2003.
4) De beregnede gennemsnitlige timesatser i Opus og Opus+ vil i 2. statusrapport
    og frem kan være væsentligt påvirket og ofte ikke retvisende.
5) Det realiserede forbrug i i 2. statusrapport og frem kan være væsentligt påvirket
    og ofte ikke retvisende, og derfor ikke umiddelbart sammenligneligt med
    periodebudgettet.

De skærpede efterposteringsregler kan være vanskelige at håndtere i praksis. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende efterposteringer eller rettelser vedrørende tidligere perioder, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale.

 


 
Nye lokaler i
Aalborg
2. Ny adresse på vores kontor i Aalborg

LxP Consulting's kontor i Aalborg er flyttet til nye lokaler. Aalborg-kontorets nye adresse er:

LxP Consulting
Nybrogade 6
9000 Aalborg
 

 
Nye telefon-
og faxnumre 
3. Nye telefon- og faxnumre

LxP Consulting skifter telefonnummer og faxnummer til følgende:

Kontor i København:
 
Telefon : 96 330 340
Fax : 96 330 341

Kontor i Aalborg (ny adresse):

Telefon : 96 330 342
Fax : 96 330 342

 
Vigtige redskaber
til dagligdagen for
socialfondsprojektet


 
4. Timeregistreringsskemaer tilgængelige i LxP Guiden

Deltagere
Blandt en række øvrige skabeloner, er der nu i LxP Guiden (måneds) timeregistreringsskemaer for deltagere. Der findes et skema til anvendelse, når deltageren er i projektets undervisningsfaser og et til anvendelse, når deltageren er i praktik/jobtræningsfaser.
Begge skemaer er baseret på, at der på månedsbasis skal underskrives af deltager og leder af aktivitetssted, i overensstemmelse med gældende FAQ på området. På skemaerne er der en vejledning, som skal følges. Vejledningen indeholder en række krav til timeregistreringen, som vi anbefaler at projekterne overholder.

Projektansatte
Timeregistreringen på projektansatte - dvs. medarbejdere hos tilskudsmodtager, som arbejder for projektet - er lige så vigtig for tilskudsmodtager, som timeregistrering på deltagerne. Månedligt timeregistreringsskema for projektansatte findes i LxP Guiden.
 

 
5. FAQ'er hos socialfondsrevisionen - er de ajour?

Vi har valgt at udskyde kommenteringen af socialfondsrevisionens FAQ'er til et fremtidigt Nyhedsbrev.
 

Strukturfonde og
programmer!
6. Få en introduktion til EU's strukturfonde og programmer
EU's strukturfonde og programmer kan være en jungle at bevæge sig rundt i. Det er ikke nemt at få overblik over de mange regler og muligheder for tilskud inden for EU. Derfor har LxP Consulting nu udarbejdet en kortfattet beskrivelse over de forskellige fonde og programmer under EU.

EU skal i perioden 2000-2006 i alt bevilge 195 mia. euro til medlemslandende. Det gøres fra de såkaldte strukturfondene. Læs mere om disse samt mulighederne for at søge tilskud ved at gå ind på www.lxpconsulting.dk. Klik herefter på "Værd at vide" i menuen, vælg "Om EUs fonde generelt" og derefter "Strukturfonde".

Du kan også vælge "Programmer" i samme menu-sti. Der kan du læse om for eksempel mål 2 og 3 og de andre programmer, man kan søge penge inden for - hvis man opfylder kravene.

I oversigten over strukturfonde og programmer på LxP Consulting's hjemmeside har vi tilføjet en række links til diverse offentlige hjemmesider, som beskæftiger sig med EU's fonde og programmer. Hvis du vil vide mere. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker en gennemgang af dine muligheder for at søge tilskud og støtte. 
 

 
Næste nyhedsbrev

 


Tilmeld/afmeld nyhedsbrev

7. Næste nyhedsbrev
I næste nyhedsbrev stilles der blandt andet skarpt på:

1. Moms og socialfondsprojekter - momsfradrag er ikke tilladt.
2. Deltagermedfinansiering i form af spørgeskemaundersøgelser og interviews.
3. Indtægter kontra medfinansiering.
4. Konsekvenser for tilskudsmodtager med de nye skærpede regler om
    efterposteringer.
 

8. Tilmeld/afmeld nyhedsbrev
Hvis du ikke er tilmeldt vores nyhedsbrev, kan du gøre det her:
www.lxpconsulting.dk/nyhedsbrev.htm

Hvis du er tilmeldt og ønsker at blive afmeldt, skriver du en mail vores info-mail, hvor du i emnefeltet skriver "Afmeld nyhedsbrev". I mailen skriver du, hvilken virksomhed eller organisation du kommer fra.


 

 
 

Med venlig hilsen

LxP Consulting

 
 

Copyright © LxP Consulting