LxP Consulting
Bredgade 25A, 1. sal
1260 København K
 

Tlf.: 96 330 340
Fax: 96 330 341
CVR: 2673 4673
lxp.dk

23. februar 2004

  Nyhedsbrev 5, februar 2004  
 Indhold
i nyhedsbrev


I dette nyhedsbrev kan du læse om:

1. Tre evalueringsrapporter afleveret
2. Processtyring bliver til målstyring
3. Aktuelle ansøgningsfrister til Den Europæiske Socialfond
4. Kundekommentarer om LxP Consulting
5.
Samarbejdspartner eller underleverandør medfører kostpris eller markedspris
6. Opdatering omkring efterposteringsreglerne

7.
Deltagersagsmapper - hvad er dette, og hvilken funktion har disse?
 

 
Aflevering af to afsluttende rapporter og en årsevaluering
 

1. Tre evalueringsrapporter afleveret
LxP Consulting har ved udgangen af 2003 afleveret to afsluttende evalueringsrapporter omhandlende to meget forskellige socialfondsprojekter i Vestsjællands Amt. Det første er projekt Cirklen, som har Bjergsted og Hvidebæk Kommuner som tilskudsmodtager. Dette projekt har gennem tre år arbejdet intensivt med en af samfundets allersvageste grupper. Oplysninger om projektet kan fås hos projektleder Vibeke Kristensen, Team ERHVERV. 

Projekt Svingdør, i Dianalund og Høng Kommuner, har fokuseret på den gruppe ledige, der normalt ikke har problemer med at få arbejde, men som har svært ved at fastholdet det. Tilskudsmodtager har med socialfondsprojektet valgt at yde en ekstra indsats for denne gruppe, og det har man gjort med relativ stor succes. Mere information om dette projekt kan fås hos socialchef Hanne Brandt, Dianalund Kommune.

LxP Consulting har endvidere - i samarbejde med Møn Kommune - udarbejdet en 2003 årsevaluering af socialfondsprojektet Den målrettede og individuelle indsats. Evalueringen er udarbejdet med det formål at finde barrierer og succeser samt finde frem til de områder, hvor projektet kan forbedre sig i resten af projektperioden.

Metoden til årsevalueringen er primært koncentreret omkring kvalitative undersøgelser med deltagerne. Der er gennemført i alt 20 enkeltinterviews og 4-5 fokusgruppeinterviews med deltagerne i projektet. Derudover er underviserne og projektledelsen inddraget i undersøgelserne. Yderligere oplysninger om adgang til rapporten kan fås ved kontakt til projektleder Hanne Birch, Vejledningshuset i Møn Kommune.

 


 
Målstyring
- løbende forbedring af projektetØg lærings-
processerne

2. Processtyring bliver til målstyring
LxP Consulting's konsulentydelse, som hidtil har heddet processtyring, ændrer navn til målstyring - løbende forbedring af projektet. Ydelsens omdrejningspunkt er at konkretisere målene med de enkelte undervisningsforløb samt evaluering herpå med fokus på opfyldelse af projektets overordnede mål og delmål.

Ofte vil underviserne og projektledelsen gennemgå en proces, startende med en workshop hvor de får styr på begreber og får udarbejdet mål med undervisningen og kursusaktiviteterne. Disse målsætninger bliver løbende evalueret af underviserne selv samt deltagerne, som udfylder evalueringsskemaer. Tilbagemeldingen til underviserne er skriftlig og kommer i slutningen af undervisningsperioden.

Den væsentligste årsag til at indføre målstyring, at denne indsats øger læringen hos den enkelte. De løbende evalueringer gør, at undervisning og aktiviteter kan forbedres og tilrettes, mens projektet er aktivt. Derudover inddrages projektmedarbejdere og deltagere i beslutningsprocesser, hvilket ofte fører til mere engagement og motivation og deraf følgende en øget produktivitet og kvalitet.

Ønsker du at vide mere om målstyring, kan du kontakte kommunikationskonsulent Peter Rosendal Frederiksen her.

 


 
Ansøgningsfrister 2004 3. Aktuelle ansøgningsfrister til Den Europæiske Socialfond
LxP Consulting har netop opdateret listen over ansøgningsfrister i under de forskellige programmer og i de forskellige amter i Danmark. Hvis du er interesseret i at indsende en ansøgning, kan vi hjælpe med at udforme den. Vi opfordrer altid ansøger til selv at udvikle ideerne, og koncentrerer vores hjælp til at omhandle budgettering og eliminering af typiske fejl og mangler.  Se ansøgningsfristerne ved at klikke her. Kontakt LxP Consulting, hvis du har spørgsmål til ansøgningsproceduren.
 

 
Kundeevaluering af
LxP Consulting

 
4. Kundekommentarer om LxP Consulting
Vi fortæller vores kunder, det er vigtigt at evaluere. For at bruge "medicinen på egen krop" har vi udarbejdet en række spørgsmål, som vi har sendt til vores nuværende og tidligere kunder. Deres svar bruger vi til at finde vores gode og mindre gode sider. Se kundekommentarerne ved at klikke på den enkelte - skrevet med blåt - kunde under LxP Consulting's referencer.
 

 
Samarbejdspartner eller underleverandør 5. Samarbejdspartner eller underleverandør
Vi vil ikke kommentere dette område, da vi er bekendt med at nye retningslinier på området snart offentliggøres.
 

 
Nye efterposteringsregler for deltagertimer m.v. 6. Efterposteringer
Der er kommet nye retningslinier vedrørende efterpostering af deltagertimer og deltagermedfinansiering. Projekter, som endnu ikke har rapporteret alle dokumenterede deltagertimer eller deltagermedfinansiering, bør kontakte deres socialfondskoordinator, for at sikre korrekt registrering i Opus+.
 

Sagsmapper er mere end en dokumentationssamling 7. Deltagersagsmapper
Ud over timesedler, lønsedler el. lign. samt diverse skemaer, bør der på alle deltagere på et Socialfondsprojekt være en sagsmappe. Sagsmappen kan eksempelvis indeholde "jobplan" og en såkaldt deltager-logbog. Ideen med sagsmappen er, at den ud over at kunne fungere som dokumentation på deltagerens forløb og udvikling i projektet, også kan bruges som styringsværktøj og beslutningsgrundlag i forhold til projektets indsats over for deltageren. Logbogen bruges til at føre notater på samtaler med deltageren og andre relevante deltagerrelaterede begivenheder, som fortælle om deltagerens forløb i projektet, og samtidig skabe grundlag for beslutninger om fremtidige tiltag.
 
 

Tilmeld/afmeld nyhedsbrev

8. Tilmeld/afmeld nyhedsbrev
Hvis du ikke er tilmeldt vores nyhedsbrev, kan du gøre det her:
www.lxpconsulting.dk/nyhedsbrev.htm

Hvis du er tilmeldt og ønsker at blive afmeldt, skriver du en mail vores info-mail, hvor du i emnefeltet skriver "Afmeld nyhedsbrev". I mailen skriver du, hvilken virksomhed eller organisation du kommer fra.


 

 
 

Med venlig hilsen

LxP Consulting

 
 

Copyright © LxP Consulting