LxP Consulting
Bredgade 25A, 1. sal
1260 København K
 

Tlf.: 96 330 340
Fax: 96 330 341
CVR: 2673 4673
lxp.dk

9. september 2005

  Nyhedsbrev 10, september 2005  
 


Indhold
i nyhedsbrev


I dette nyhedsbrev kan du læse om:

1. Vi introducerer: SkoleEvaluering.dk
2. LxP Consulting søger kommunikationskonsulent
3. Livshistorier fra Møn - år 2
4. Kompetenceudvikling på Nilpeter A/S
5. Nye evalueringsopgaver til LxP Consulting
6. 25 mio. fra Arbejdsmarkedsstyrelsen til projektstøtte

LxP Consulting ønsker vore kunder og forretningsforbindelser en rigtig god sensommer.
 

 
 
Skoleevaluering


Krav til
skoleevaluering

1. Vi introducerer: SkoleEvalueringdk
I LxP Consulting bruger vi vores erfaringer og ekspertise til at tilbyde danske kommuner og skoler at gennemføre regelmæssige og grundige evalueringer
af folkeskolen.

PISA- og OECD-undersøgelser har i den seneste tid kritiseret den danske folkeskole. Analyserne viser, at danske skolebørn klarer sig dårligt, når man sammenligner omkostninger med resultater i folkeskolen. Danmark står også skidt i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med. Undersøgelserne har affødt en heftig debat i og omkring skolen.

For regeringen og flere partier i folketinget står evaluering af folkeskolen højt på dagsordenen. Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening tackler OECD-undersøgelserne ved at anbefale alle Danmarks kommuner og skoler at indføre en evalueringskultur.

LxP Consulting er ekspert i evaluering og tilbyder et samarbejde om skoleevaluering.


Krav til skoleevaluering
Politikere, samfundsdebattører, OECD, KL, DLF er blandt dem, der ofte fremsætter krav til kvalitetsforbedring og evaluering af folkeskolen. Blot for at nævne nogle enkelte:

  • Bedre og mere dansk- og matematikundervisning og bedre og mere uddannelse til lærerne (regeringen)

  • Kommuner og skoler skal udarbejde praktiske redskaber til løbende evaluering (KL)

  • Alle skoler skal dokumentere, hvordan man arbejder med systematisk evaluering (DLF)

  • Evalueringskulturen skal udvikles i folkeskolen (KL, DLF og flere andre)

  • Kommunerne skal udarbejde integrationspolitikker for undervisningen af tosprogede (OECD)

  • Kommunalpolitikerne skal sætte mål for skolen. Disse skal evalueres hvert fjerde år omkring kommunalvalget (Danmarks Evalueringsinstitut)

Ved at evaluere skolen regelmæssigt (fx hel- eller halvårligt) er det muligt at tage temperaturen hos dem, det hele vedrører, nemlig eleverne, lærerne og forældrene.

LxP Consulting har stor erfaring med evaluering. Vi kan tilbyde en effektiv, lærerig og udviklende proces og udarbejdelse af en evaluering, der lever op til eventuelle krav. Vi har netop lanceret en ny hjemmeside
om skoleevaluering. Klik på www.SkoleEvaluering.dk og læs mere om denne spændende nye ydelse.

Spørgsmål om dette emne kan rettes til:
Evaluator Peter Rosendal Frederiksen


 
Ny medarbejder søges
 

2. LxP Consulting søger kommunikationskonsulent
Grundet ekstraordinær travlhed i 'butikken', søger vi nu en ny medarbejder til vores evalueringsafdeling. En ny kommunikationskonsulent vil hurtigt blive ansvarlig for sin egen kundeportefølje af evalueringskunder, så der er høje grader af ansvar forbundet til stillingen.

Fysisk vil den nye medarbejder have base på vores kontor i Tårnby (Kastrup), og der vil blive et tæt samarbejde med vores ansvarlige evaluator, Peter R. Frederiksen.

Deadline for indsendelse af ansøgninger er den 16. september 2005.

Spørgsmål om dette emne kan rettes til:
Evaluator Peter Rosendal Frederiksen


Evaluering som livshistorier


Formål med evalueringen på Møn

 

3. Livshistorier fra Møn - år 2
LxP Consulting er i gang med at gennemføre en meget spændende evaluering på den lille ø Møn syd for Sjælland. Evalueringen er en dybdegående kortlægning af 10 personers livshistorier. Fælles for personerne er, at de alle har svært ved at finde eller fastholde et arbejde eller en uddannelse. Det skyldes en lang række forskellige faktorer og problemer i deres liv.
Det kan være alkohol- eller narkotikamisbrug, pårørende til en misbruger, depression eller andre psykologiske problemer, stor økonomisk gæld, kriminel fortid, ingen eller kun kort uddannelse, kun sporadiske arbejdserfaringer, fysiske og legemlige problemer eller generelle samarbejdsvanskeligheder og sociale mangler.

Selv om beskæftigelsesminister Claus Hjorth Frederiksen (V) har udtalt, at "alle kan komme i job", kan det vise sig, at flere personer er så tynget af problemer, at de ikke kan få et job. I hvert fald ikke inden for overskuelig fremtid. Landets kommunale beskæftigelsesindsatser arbejder hårdt og bruger meget tid og mange ressourcer på den gruppe borgere med massive problemer, som forhindrer dem i at finde eller fastholde et arbejde eller en uddannelse.

Fra de udsatte personers perspektiv
Denne evaluering anskuer problemerne fra den udsatte gruppes eget perspektiv og forsøger derudfra at komme til bunds i problematikken. Hvad er for eksempel grunden til, at flere af deltagerne er glade for at være ledige og gå hjemme? Hvad bunder deres usikkerhed og manglende selvværd i? Hvorfor har flere personer en fast holdning om, at kommunen og samfundet ikke kan afhjælpe dem deres problemer? Hvordan kan deres forholdsvist høje fravær fra aktiveringsstedet nedbringes?
 

Det overordnede mål med evalueringen er at undersøge følgende:

Med udgangspunkt i Møn Kommunes socialfondsprojekter skal den kvalitative evaluering på baggrund af 9-11 livshistorier identificere og opstille forslag til, hvordan arbejdsmarkedets aktører kan bearbejde de barrierer, som forhindrer personer, der har svært ved at finde eller fastholde et arbejde eller uddannelse, i at blive arbejdsmarkeds- eller uddannelsesparate?

Formålet med projektet er således at give det offentlige system et bedre indblik i disse menneskers liv og dermed handlinger. Livshistorierne kan give andre kommuner i Danmark ideer til, hvordan man bedre får målgruppen afklaret og i arbejde eller uddannelse.

År 2 er skudt i gang
Vi har netop gennemført første runde med interviews med personerne, der er i centrum for evalueringen. Planen er at følge dem over tre år af deres liv. Uanset om de forbliver ledige eller kommer i job. Uanset om de flytter ud af kommunen eller påbegynder en uddannelse.

Ved afslutningen af 2004 blev første delrapport udarbejdet. Denne delrapport vil formentlig snart kunne downloades fra Møn Kommunes hjemmeside. Ultimo 2005 udarbejdes næste delrapport, og ved afslutningen af 2006 udarbejdes den endelige rapport om personernes livshistorier.

Spørgsmål om dette emne kan rettes til:
Evaluator Peter Rosendal Frederiksen


 
Kompetence-
udvikling på
Nilpeter A/S


Teambuilding
4. Kompetenceudvikling på Nilpeter A/S
Nilpeter A/S producerer højteknologiske etikettrykmaskiner til industrien. Med hovedsæde i Slagelse eksporterer de til det meste af verden. De fleste af medarbejderne i Slagelse har netop deltaget i et socialfondsprojekt, som blev gennemført med henblik på at ruste dem til fremtidens krav til industrivirksomheder.

Projekt Nilpeter er et kompetenceudviklingsprojekt, der retter fokus mod virksomhedens interpersonelle og personlige kompetencer. Aktiviteterne har primært været teambuilding for medarbejderne samt ledelsesudvikling for driftsledere (tidligere værkførere) og andre chefer. Teambuildingkurserne har været tilrettelagt forskelligt for de enkelte afdelinger, men fælles for dem er, at det overordnede formål har været at forbedre samarbejdsevnerne hos den enkelte medarbejder, og skabe øget samarbejde på tværs af afdelinger.

Projektet er blevet afsluttet i sommeren 2005. Læs mere om det på www.nilpeter.socialfonden.net

S
pørgsmål om dette emne kan rettes til:
Evaluator Peter Rosendal Frederiksen

 
Nye opgaver


Iværksætter-
projekt


Sygefraværs-
projekt
5. Nye evalueringsopgaver til LxP Consulting
Stigende efterspørgslen på vores evalueringsydelser, særligt på vores hovedområde, socialfondsprojekter, er medvirkende til, at vi søger en ny kommunikationskonsulent til firmaet. De nyeste evalueringsopgaver er omtalt nedenfor.


Iværksætterprojekt i Kolding
"ENTRE-KREA-PRENEUR - Synergi - Kunst - Erhverv" er navnet på et iværksætterprojekt, som CEU Kolding har ansøgt og fået bevilget midler til fra Socialfonden. Projektets formål er at give kunstnere en meritgivende efteruddannelse, som satser på såvel faglig som personlig udvikling og læring, samtidig med, at det eksisterende erhvervsliv tænkes ind som en samarbejdspartner.

LxP Consulting er blevet valgt som ekstern evaluator i projektet. Evalueringen vil blandt andet vise, om projektet lever op til de mål og delmål, man har sat sig i ansøgningen til Socialfonden, samtidig med at det afdækkes, om deltagerne har lært noget og udviklet sig gennem forløbet.

Projektet afsluttes i august 2006. Læs mere om det på www.entre-krea-preneur.socialfonden.net 

Sygefraværsprojekt i Fredericia Kommune
I årene 2005, 2006 og 2007 gennemfører Fredericia Kommune et socialfondsprojekt, der fokuserer på sygefraværet hos kommunens cirka 4.000 ansatte. Formålet er at nedbringe sygefraværet via en proces, der har rummeligheden i centrum. På den måde mener projektet, at det kan lykkes at forhindre, at ansatte med langt sygefravær udstødes fra arbejdsmarkedet.

Om det lykkes, vil evalueringen af projektet vise. LxP Consulting er valgt som ekstern evaluator i projektet. Der vil blive gennemført løbende evaluering gennem projektet, så evaluator får det mest korrekte billede af forløbet.

Der er et stort behov for at fokusere på sygefravær i dagens Danmark. Ifølge Jyllands-Posten og Danmarks Statistik er stressede medarbejdere 62 % mere syge end deres kolleger, og med det stigende pres i forbindelse med blandt andet kommunesammenlægninger kan man frygte for resultatet heraf. Desuden er de offentlige udgifter til sygedagpenge steget med 10 % på bare to år. Ifølge en rapport fra Arbejdsmarkedsinstituttet melder 142.000 danskere sig syge hver dag. Det giver et enormt tab for virksomheder og samfund.

Projektet afsluttes med en slutevalueringsrapport i december 2007. Læs mere om det på www.sygefravaer.socialfonden.net


S
pørgsmål om dette emne kan rettes til:
Evaluator Peter Rosendal Frederiksen

 Søg midler fra AMS
 
6. 25 mio. fra Arbejdsmarkedsstyrelsen til projektstøtte
Vi gør opmærksom på, at det nu er muligt at søge midler fra Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) til projekter, der søger at integrere personen på kanten af arbejdsmarkedet.


Har du en idé til et projekt, som effektivt forbedrer beskæftigelsesmulighederne for langvarigt ledige unge kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, personer med manglende sociale kompetencer eller personer med misbrugsproblemer, kan du søge støtte fra AMS. Finansieringen af projektet kan eventuelt bestå af midler fra både AMS og Socialfonden.

Læs mere på AMS' hjemmeside og hent ansøgningsskema her: http://www.ams.dk/puljer/projektstoette/default.asp 

Spørgsmål om dette emne kan rettes til vores info-mail.
 

Tilmeld/afmeld nyhedsbrev

7. Tilmeld/afmeld nyhedsbrev
Hvis du ikke er tilmeldt vores nyhedsbrev, kan du gøre det her:
www.lxpconsulting.dk/nyhedsbrev.htm

Hvis du er tilmeldt og ønsker at blive afmeldt, skriver du en mail til vores info-mail, hvor du i emnefeltet skriver "Afmeld nyhedsbrev". I mailen skriver du, hvilken virksomhed eller organisation du kommer fra.


 

 
 

Med venlig hilsen

LxP Consulting

 
 

Copyright © LxP Consulting