LxP Consulting
Bredgade 25A, 1. sal
1260 København K
 

Tlf.: 96 330 340
Fax: 96 330 341
CVR: 2673 4673
lxp.dk

15. marts 2005

  Nyhedsbrev 8, marts 2005  
 


Indhold
i nyhedsbrev


I dette nyhedsbrev kan du læse om:

1. "Svage grupper får det dårligere" - "Flere ledige ufaglærte"
2. Føljeton: Socialfonden 2007-2013
3. LxP Consulting i nye samarbejder på projektadministrationsområdet
 

 
 
Hvad støtter Socialfonden?


 

1. "Svage grupper får det dårligere" - "Flere ledige ufaglærte"
Næsten hver dag er aviserne fyldte af overskrifter omkring beskæftigelsessituationen i Danmark. Under det for nyligt afholdte folketingsvalg var beskæftigelsen et af de hotteste temaer. Ved Anders Fogh Rasmussens tiltrædelsestale fastslår han endvidere, at vi skal fokusere mere på at få flere i arbejde og flere til at forsøge sig som iværksættere.

LxP Consulting vil henlede opmærksomheden på, at man faktisk via et socialfondsprojekt kan få midler til øge beskæftigelsen og iværksætterkulturen. Man kan blandt andet søge penge til projekter, der:

-> forsøger at mindske ledigheden
-> fremmer integrationen af flygtninge, indvandrere samt andre udsatte grupper på
    arbejdsmarkedet
-> udvikler kompetencer hos dem, der er i arbejde
-> bidrager med arbejdsmarkedsanalyse og overvågning
-> fremmer iværksætterkulturen

Læs mere om dine muligheder for at få del i midlerne, og hvordan vi kan hjælpe dig med at ansøge, administrere eller evaluere projektet. Du kan få yderligere information på LxP Consulting's hjemmeside eller på Socialfondens officielle hjemmeside.

Spørgsmål om dette emne kan rettes til vores info-mail 


[De i overskriften nævnte avisoverskrifter er fra Berlingske Tidende den 27. januar 2005]


 
Føljeton: Fremtiden for Socialfonden 2. Føljeton: Socialfonden 2007-2013
Mange personer, organisationer og virksomheder er i disse tider meget interesseret i, hvad der sker med Socialfonden, der jo er en del af EU's strukturfonde og samhørighedspolitikken, når den nuværende periode fra 2000-2006 udløber. EU debatterer ivrigt strukturfondene, og i sommeren 2004 vedtog Europa-Kommissionen et lovforslag til reformering af samhørighedspolitikken i den næste periode, 2007-2013. Lovforslaget er blevet oversat til dansk, og kan hentes ved at klikke her eller på det officielle link.

LxP Consulting har læst lovforslaget. Her er et ultrakort resumé af forslaget til nye fonde. De nuværende mål 1, 2 og 3 viger pladsen for nye mål:

1. Konvergens
Lægger sig tæt op ad det nuværende mål 1. Rettet mod de mindst udviklede regioner. Mest rettet mod de nye medlemsstater. 264 mia. EUR foreslås afsat til denne fond. Projekterne skal inkludere et samarbejde mellem to medlemsstater.

2. Regional konkurrenceevne og beskæftigelse
Resten af EU (der ikke kan få støtte fra Konvergens-fonden, dvs. for eksempel Danmark) kan få del i en række regionale udviklingsprogrammer, der for eksempel støtter innovation, vidensamfund, iværksætterånd, miljøbeskyttelse og risikoforebyggelse. Projekterne under "konkurrenceevne" skal inkludere et samarbejde mellem to medlemsstater. Derudover skal en europæiske beskæftigelsesstrategi forbedre arbejdskraftens og virksomhedernes tilpasningsevne og fremme social integration på arbejdsmarkederne. Målet "konkurrenceevne" skal bidrage til at forhindre, at der opstår skævheder i forskellige regioner. I alt 57,9 mia. EUR foreslås afsat til denne fond.

3. Europæisk territorialt samarbejde
Denne fond tager udgangspunkt i den nuværende Interreg. Den fokuserer på tre grene: 1. En intensivering af samarbejdet mellem fælles programmer. 2. Samarbejde i grænseoverskridende områder. 3. Samarbejdsnet og erfaringsudveksling overalt i EU. Projekterne skal inkludere et samarbejde mellem to medlemsstater. I alt 13,2 mia. EUR foreslås afsat til denne fond.

LxP Consulting skal gøre opmærksom på, at der endnu er tale om et lovforslag.

Spørgsmål om dette emne kan rettes til vores info-mail
 

 
Projekt-
administration
3. LxP assisterer med projektadministration for vidt forskellige typer af projekter
LxP Consulting har i 2004 aftalt ydelse af administration og rådgivning med mange forskellige typer af tilskudsmodtagere og projekter. Her er et par eksempler. De to nedenstående projekter modtager begge støtte fra Socialfonden, er utrolig spændende og yderst forskellige:

Projekt Nilpeter
Nilpeter er en international danskejet virksomhed, som producerer højteknologiske etikettryk maskiner til industrien. Firmaet er hjemhørende i Slagelse. Nilpeter har været igennem svære overvejelser omkring produktionsoptimering, herunder udflytning af arbejdspladser til udlandet. Resultatet blev, at Nilpeter foretog en væsentlig teknologisk investering i produktionsapparatet i Danmark, og samtidig igangsætte efteruddannelse af medarbejderstaben. Efteruddannelsen, som Socialfonden støtter, er relateret til medarbejdernes personlige kompetencer samt øge kontakten/samhørigheden med firmaet. Socialfondens indsats hænger således tæt sammen med virksomhedens fortsatte produktion i Danmark, ligesom beslutningen om at forny produktionsapparatet i Danmark hænger sammen med socialfonden. Projektet afsluttes i foråret 2005. Besøg projektets officielle hjemmeside ved at klikke her.

Idé-Massage
Dette projekt har lokaler nær ved Dronning Louises Bro i København. Idé-Massage er et socialfondsprojekt for ledige, som har et brændende ønske om at starte selvstændig virksomhed. Projektet er delt op i 4 faser. Disse starter relativt enkelt, men bliver senere tungere med budgetlægning, konkurrentanalyser mv. Via projektarbejde bliver deltagernes mange gode ideer masseret. Målet er, at ideerne efter 8 uger skal have vokset sig så stærke og konstruktive, at iværksættelse af eget firma nu er realistisk. Styrken ved projektet og det spændende nye, er, ud over en række nyskabende metoder, den intensivitet deltagere og projektet afvikles under, når hvert forløb skal gennemføres på kun 8 uger. Projektet afsluttes i foråret 2005. Besøg projektets officielle hjemmeside ved at klikke her.


S
pørgsmål om dette emne kan rettes til:
Chefkonsulent Lars Pedersen

 

Tilmeld/afmeld nyhedsbrev

4. Tilmeld/afmeld nyhedsbrev
Hvis du ikke er tilmeldt vores nyhedsbrev, kan du gøre det her:
www.lxpconsulting.dk/nyhedsbrev.htm

Hvis du er tilmeldt og ønsker at blive afmeldt, skriver du en mail til vores info-mail, hvor du i emnefeltet skriver "Afmeld nyhedsbrev". I mailen skriver du, hvilken virksomhed eller organisation du kommer fra.


 

 
 

Med venlig hilsen

LxP Consulting

 
 

Copyright © LxP Consulting