LxP Consulting
Bredgade 25A, 1. sal
1260 København K
 

Tlf.: 96 330 340
Fax: 96 330 341
CVR: 2673 4673
lxp.dk

17. juni 2005

  Nyhedsbrev 9, juni 2005  
 


Indhold
i nyhedsbrev


I dette nyhedsbrev kan du læse om:

1. Projekt The Uniq Developer
2. Projekt Rummelig personalepolitik på Byggepladsen
3. Evaluering af Fastholdelsesprojektet

LxP Consulting ønsker vore kunder og forretningsforbindelser en rigtig god sommer.
 

 
 
Ny administrations-kunde


 

1. Projekt The Uniq Developer
Med fokus på kortuddannede ansatte gennemfører Danmarks største leverandør af salater, firmaet Uniq Nordic A/S, et større kompetenceudviklingsprojekt på virksomheden i Havnsø. Firmaet ønsker her samtidig at gøre en målrettet indsats for at fastholde beskæftigelsen i Havnsø.

The Uniq Developer
skal medvirke til at medarbejderne udvikler deres egne ressourcer og øger deres evner med det mål at skabe ét team – en virksomhed. De kortuddannedes resurser og muligheder bliver betragtet som firmaets nøgle til fremtiden.


Mere end 120 medarbejdere og ledere deltager i socialfondsprojektets fem faser. Disse løber over 16 måneder og forventes at starte op i august måned.


Projektet har tilknyttet LxP Consulting som underleverandør til administrationen.

S
pørgsmål om dette emne kan rettes til:
Chefkonsulent Lars Pedersen

Læs mere om projektet her (Vestsjællands Amts hjemmeside)


 
Endnu en ny administrations-kunde

 

2. Projekt Rummelig personalepolitik på Byggepladsen
Fagforbundet Træ-Industri-Byg (TIB) vil med socialfondsprojektet styrke forståelsen af en tættere personalepolitik.

I byggefagene befinder den enkelte medarbejder sig ofte på en byggeplads langt fra firmaets ledelse/administration, det er målet at uddanne deltagerne på projektet til at kunne udbrede information omkring styrken i en tættere personalepolitik med fokus på rummelighed. Man fokuserer her også på det rummelige arbejdsmarked.

TIB i Frederiksborg- og Københavns Amt samt i København/Frederiksberg Kommuner deles om gennemførelsen af projektet. 180 deltagere udvælges i samarbejde med større firmaer i de respektive amter. Undervisningen planlagt til at omfatte 3 x 2 dage og afslutter med en fælles konference.
Rummelig personalepolitik på byggepladsen løber over 1½ år og er startet op.

Projektet har tilknyttet LxP Consulting som
underleverandør til administrationen.

S
pørgsmål om dette emne kan rettes til:
Chefkonsulent Lars Pedersen


 
Første evaluering i Jylland 3. Evaluering af Fastholdelsesprojektet
LxP Consulting har netop fået sin første evalueringskunde i Jylland. AOF Faglige Skole i Silkeborg har valgt os som ekstern evaluator til Fastholdelsesprojektet. Projektet, der er støttet af Den Europæiske Socialfond, arbejder på at nedbringe og imødegå sygefraværet, herunder længden af fraværet. Indsatsen omfatter afklaring, vejledning og undersøgelse af sygdomstruede/sygdomsramte med henblik på en evt. visitering til fysioterapeutisk/psykologisk undervisning/træning, som skal medvirke til at fastholde den sygdomstruede/sygdomsramte i jobbet/virksomheden fuldtids eller på deltid evt. med skånehensyn.

Projektet er yderst relevant, set i lyset af følgende facts:

Stressede medarbejdere er 62 % mere syge end deres kolleger.
36 pct. af privatansatte og 39 pct. af offentligt ansatte føler sig stressede

På to år er de offentlige udgifter til sygedagpenge i Danmark steget med 10 procent

Langtidssygemeldte danskere var i gennemsnit på sygedagpenge i 7 uger i 2004. Lønmodtagere med indvandrerbaggrund var i gennemsnit over 10 uger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet


Projektet slutter ved udgangen af 2005. Læs mere om det på fastholdelsesprojektet.socialfonden.net


S
pørgsmål om dette emne kan rettes til:
Evaluator Peter Rosendal Frederiksen

 

Tilmeld/afmeld nyhedsbrev

4. Tilmeld/afmeld nyhedsbrev
Hvis du ikke er tilmeldt vores nyhedsbrev, kan du gøre det her:
www.lxpconsulting.dk/nyhedsbrev.htm

Hvis du er tilmeldt og ønsker at blive afmeldt, skriver du en mail til vores info-mail, hvor du i emnefeltet skriver "Afmeld nyhedsbrev". I mailen skriver du, hvilken virksomhed eller organisation du kommer fra.


 

 
 

Med venlig hilsen

LxP Consulting

 
 

Copyright © LxP Consulting