LXP Consulting - klik for at komme til www.lxp.dk

ForsidenSitemapKontakt osFå teksten læst op

Du er her: Forside | Nyheder | Alle nyhedsbreve | Nyhedsbrev 11

 

 

NYHEDSBREV 11
AUGUST 2006

 

 

INDHOLD I NYHEDSBREV

 

1. Nyt logo, hjemmesideadresse og design til LXP Consulting

2. Nye e-mailadresser til alle medarbejdere i LXP

3. Samme firma og samme mennesker

4. Nye administrations- og rådgivningsopgaver

5. Nye evalueringsopgaver

6. Tilmeld eller afmeld dig vores nyhedsbrev
 

Abonner gratis på LXP Consulting's nyhedsbrev
Tilmeld dig vores kommende nyhedsbreve ved at klikke her. Det udkommer 2-6 gange om året. Du kan til enhver tid afmelde dig servicen samme sted.
 

 

1. NYT LOGO, HJEMMESIDEADRESSE OG DESIGN TIL LXP CONSULTING

Vi ændrer navn fra LxP Consulting til LXP Consulting. Forskellen er at x'et bliver til et stort X. Betydningen af vores firmanavn er stadig den samme. "L" og "P" står for indehaveren af firmaet, Lars Pedersen, og X'et står for medarbejderne.

Vores nye logo ser således ud:

LXP Consulting

Hent logoet i forskellige opløsninger ved at klikke her.

LXP Consulting ændrer i samme ombæring hjemmesideadresse fra www.lxpconsulting.dk til www.lxp.dk

Klik på lxp.dk for at se den nydesignede og opdaterede hjemmeside med nyheder og beskrivelser af vores firma og Socialfonden, som er vores største forretningsområde.

 

2. NYE E-MAILADRESSER TIL ALLE MEDARBEJDERE I LXP

Vores nye e-mailadresser er:

Chefkonsulent og indehaver Lars Pedersen:

Chefkonsulent Peter Rosendal Frederiksen:

Kommunikationskonsulent Mette Gregersen:

Konsulent Christian Vedel Hermansen:

Konsulent Karin Stevnhoved:

Vores firmamail:

For at mindske SPAM kan du ikke klikke på e-mailadressen, hvis du vil sende os en mail.

 

3. SAMME FIRMA OG SAMME MENNESKER

På trods af vores nye logo, design og e-mailadresser er vi stadig de samme mennesker og firma. LXP Consulting er professionel samarbejdspartner for projekter, der modtager tilskud fra Den Europæiske Socialfond. Desuden hjælper vi skoler og kommuner med skoleevaluering. Vi har leveret konsulentydelser til over 50 socialfondsprojekter inden for de fleste områder og prioriteter. Medarbejderne er fordelt i to faglige afdelinger: Administration og rådgivning samt evaluering.

Vores kontorer ligger stadig på Egensevej i Kastrup og Bispensgade i Aalborg. Se yderligere kontaktinformationer ved at klikke her.

 

4. NYE ADMINISTRATIONS- OG RÅDGIVNINGSOPGAVER

Erhvervs- og Byggestyrelsen: Rådgivning og assistance i forbindelse med koordinering af amternes overdragelse af socialfondsøkonomi til Erhvervs- og byggestyrelsen (EBST).

EBST har indgået samarbejdsaftale med LXP Consulting om koordinering af amternes overdragelse af socialfondsøkonomi til EBST. LXP Consulting har fået til opgave at sikre, at der foreligger et fyldestgørende dokumentationsgrundlag for udbetalinger af socialfondsstøtte til alle støtteberettigede socialfondsprojekter i Danmark i perioden 2000 til 2006. Vi kommer i de næste par måneder, i samarbejde med EBST, til at arbejde på højtryk med denne opgave, som skal afsluttes i god tid, inden amternes juridiske eksistens ophører med udgangen af 2006.
 

Integrationsministeriet: Udarbejdelse af kontraktskabeloner til brug for aftaler mellem underleverandører og socialfondsprojektet Brug for unge II.

Integrationsministeriet har indgået samarbejdsaftale med LXP Consulting om udfærdigelsen af en række kontraktskabeloner, som skal anvendes i deres socialfondsprojekt. LXP Consulting har fået til opgave at sikre, at kontraktskabelonerne er i overensstemmelse med gældende socialfondsregler og best practice. Vi har endvidere til opgave, at sikre at kontrakterne er juridisk holdbare og at projektets interesser er varetaget på forsvarlig vis.
 

Servicefællesskabet bag en række gymnasier på Sjælland: Udarbejdelse af Udbudsbekendtgørelse og udbudsmateriale til den lovpligtige revision på gymnasierne i 2007 - 2009.

Servicefællesskabet har valgt LXP Consulting til at opgaven om håndtering af udbuddet af den lovpligtige revision i gymnasierne i en 3-årig periode. LXP Consulting skal udarbejde udbudsbekendtgørelse og udbudsmateriale i henhold til gældende regler om EU-udbud, samt best practice i relation til offentligt udbud at tjenesteydelser til statsstøttede uddannelsesinstitutioner.
 

Superfos A/S samt Rieber og Søn Danmark A/S: Forlængelse af de eksisterende aftaler om rådgivning og administration vedrørende deres socialfondsprojekter.

LXP Consulting’s to, gennem lang tid, trofaste kunder har i samarbejde med LXP Consulting og Socialfondsmyndigheden i Vestsjællands Amt, besluttet og igangsat en forlængelse og udvidelse deres eksisterende socialfondsprojekter. Superfos måtte foretage nogle organisatoriske og personalemæssige ændringer, som nu på glimrende vis er integreret i det fortsættende socialfondsprojekt VOKS Superfos. Rieber og Søn Danmark A/S – også kendt som K-Salat og Bähncke, har på baggrund af den store succes med socialfondsprojektet hos K-Salat igangsat et lignende socialfondsprojekt hos Bähncke. Ligesom LXP Consulting har bistået de to projekter i ændringsfasen, skal vi fortsat levere vores mest populære ydelse – Administration & rådgivning – til de to projekter.

 

5. NYE EVALUERINGSOPGAVER

Integrationsministeriet: Brug for alle unge

LXP Consulting har vundet udbuddet om evalueringen af socialfondsprojektet Brug for alle unge II, som varetages af Integrationsministeriet (INM). Projektet er et integrationsprojekt, der via en lang række aktiviteter arbejder på at sikre, at flere unge med anden etnisk uddannelse end dansk påbegynder og fuldfører en erhvervskompetencegivende uddannelse med henblik på varig tilknytning til arbejdsmarkedet. LXP Consulting skal i øvrigt udarbejde en evaluering af Brug for alle unge I, som er forgængeren til Brug for alle unge II. Denne evaluering påbegyndes snarest og ender ud med en rapport i april 2007.

Læs mere om Brug for alle unge her: www.brugforalleunge.dk
 

Syddansk Universitet: Sønderjysk Innovation

Vi er netop blevet tilknyttet som ekstern evaluator på projekt Sønderjysk Innovation under Syddansk Universitet i Sønderborg. Formålet med projektet er at øge innovations- og iværksætterkulturen i uddannelsessystemet i Sønderjyllands Amt. Målgrupperne for projektet er (1) studerende på Syddansk Universitet (ingeniørerne), (2) elever på grundskoler og gymnasiale uddannelser samt (3) virksomheder i området.

Projektet slutter i april 2007. Læs evt. mere her: www.sydjyskinnovation.socialfonden.net
 

SoftAdvice ApS: Forandrings- og ledelsescoach-uddannelse samt I job via coaching

LXP er tilknyttet som evaluator på to socialfondsprojekter, der varetages af firmaet SoftAdvice. Formålet med projekt Forandrings- og ledelsescoach-uddannelse er at give en række ledige en coach certificering inden for coachingområdet, så de kan få deres CV opkvalificeret til at matche nutidens behov. Formålet med projekt I job via coaching er at mindste ledigheden via et forløb for ledige, hvor de blandt andet undervises i jobsøgning og kommer i praktik.

Læs evt. mere her: www.ledelsescoach.socialfonden.net og her: www.coaching.socialfonden.net
 

Samsø Udviklingskontor: Innovation og produktudvikling

Vi er ansvarlig for evalueringen af projekt Innovation og produktudvikling, der foregår på Samsø. Projektet har til formål, at der bliver skabt et innovativt miljø på Samsø, således at udvikling i erhvervsvirksomhederne sikres. Der skal være netværksdannelse blandt virksomhederne på Samsø og kompetenceudvikling, så der åbnes op for nye vinkler og produkter.

Læs evt. mere her: www.samsoe.socialfonden.net

 

 

TILMELD ELLER AFMELD NYHEDSBREV-ABONNEMENT

Tilmeld eller afmeld dig til vores nyhedsbrev ved at klikke her. Du kan til enhver tid afmelde dig servicen samme sted.

 
   

Copyright © LXP Consulting | Bredgade 25A, 1. sal | DK-1260 København K | Tel.: (+45) 96 330 340