LXP Consulting - klik for at komme til www.lxp.dk

ForsidenSitemapKontakt osFå teksten læst op

Du er her: Forside | Nyheder | Alle nyhedsbreve | Nyhedsbrev 12

 

 

NYHEDSBREV 12
MARTS 2007

 

 

INDHOLD I NYHEDSBREV

 

1. Nye medarbejdere hos LXP Consulting

2. Vi flytter

3. Invitation: Færdig ansøgning og projektdesign - kursus i de nye EU-programmer og regionale puljer (2½ dag)

4. Invitation: Kursus i den ny EU-strukturfondsperiode og puljerne fra de nye regionale vækstfora (1 dag)

5. Invitation: Kursus i evaluering af socialfondsprojekter (1 dag)

6. Tilmeld eller afmeld dig vores nyhedsbrev
 

 

1. Nye medarbejdere hos LXP Consulting

I januar 2007 har vi ansat Henriette Rasmussen, og i februar 2007 startede Dennis Hansen hos LXP Consulting. De skal begge arbejde på vores kontor i København.

Henriette, som er uddannet inden for kontor og regnskab, skal arbejde med kunderne i Administrations & Rådgivningsafdelingen og samtidig varetage en række interne kontor- og økonomifunktioner.

Dennis, som er uddannet Cand. Merc. i finansiering og regnskab får ansvaret for og skal arbejde med de af vores kunder som modtager administration og rådgivningsydelser. Dennis har stor erfaring med socialfondsprojekter, herunder revision, regler, økonomi og it.
 

 

2. Vi flytter

Fra den 2. april 2007 er LXP Consulting's kontor i København flyttet i nye lokaler i city. Vi har været heldige at finde større og billigere lokaler midt i byen, som vi ikke kunne sige nej til. Den nye kontoradresse bliver Bredgade 25A, 1. sal, 1260 København K.
 

 

3. Invitation: FÆRDIG ANSØGNING OG PROJEKTDESIGN - kursus i de nye EU-programmer og regionale puljer (2½ dag)

Fra medio 2007 vil Danmarks fem regioner være klar til at indstille nye projekter og fordele offentlige tilskud og puljemidler, dels fra deres egne regionale puljer og dels fra EU’s strukturfondsprogrammer, Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Hver region har nedsat et vækstforum, som er ansvarlig for fordelingen af midler.

LXP Consulting og konsulent Lars Jeppesen inviterer til kursus i projektdesign og ansøgning til den nye EU-strukturfondsperiode og de regionale puljer. Efter kursusforløbet vil kursusdeltagerne have en næsten færdig ansøgning, inkl. projektbeskrivelse og budget. Kurset afholdes på Hotel Scandic Sydhavnen i København. Der er tale om et 2½-dags kursus med et par ugers mellemrum mellem kursusdagene.

Deltag, hvis du vil søge regionale og EU-tilskud til et projekt
Kurset henvender sig til medarbejdere, ledere, konsulenter m.fl. fra private og offentlige virksomheder og organisationer, der har et reelt ønske om at generere ekstra finansiering og fundraising fra regionale puljer og EU-strukturfondsprojekter.

Udbytte
Målet med kurset er, at deltagerne har udarbejdet en projektansøgning, der er mindst 80 % færdig ved afslutningen af forløbet. Deltagerne udstyres med viden, metoder og værktøjer, så de selv kan skrive ansøgningen i ugerne mellem kursusgangene.

Der vil være en grundig introduktion til den nye EU-strukturfondsperiode 2007-2013 og de nye regionale vækstfora. Deltagerne lærer at designe deres projekt fra idé til færdig ansøgning, herunder projektbeskrivelse og budget samt tids- og aktivitetsplan for forløbet. Kursusholderen giver individuel feedback på de foreløbige ansøgninger.

Læs mere om kursets indhold, tid og sted for kurset, pris og tilmelding ved at klikke her.

 

 

4. Invitation: Kursus i den ny EU-strukturfondsperiode og puljerne fra de nye regionale vækstfora (1 dag)

Strukturfondsprogrammerne Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling er gået ind i en ny budgetperiode i årene 2007-2013. Det betyder nye programmer og prioriteter i forhold til de forgangne seks år. Fordelingen af strukturfondsstøtte i Danmark har hidtil været varetaget af Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST) og amterne. Fremover vil EBST stadig have den overordnede og centrale programadministration, mens de fem regioners vækstfora vil få ansvar for at indstille projekter til støtte. Dette vil ske i samordning med de regionale puljer, som regionerne råder over.

LXP Consulting og konsulent Lars Jeppesen inviterer til kursus i den nye strukturfondsperiode 2007-2013 og puljerne fra de regionale vækstfora. Kurset varer en dag og foregår i velegnede konferencelokaler i enten Århus eller København.

Deltag, hvis du vil vide mere om EU's nye strukturfonde og regionernes puljer
Kurset henvender sig til medarbejdere, ledere, konsulenter m.fl. fra private og offentlige virksomheder og organisationer, der vil vide mere om de regionale puljer og EU-strukturfondsprojekter, som forventes godkendt af EU i disse måneder.

Udbytte
Efter kurset er deltagerne velinformerede om indholdet i den nye programperiode for EU’s strukturfonde, Socialfonden og Regionalfonden. Desuden har deltagerne øget deres kendskab til deres egen regions vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan. Endelig er et væsentligt udbytte af kurset, at deltagerne efter forløbet har fået et nye netværk til nuværende og kommende projektmagere og måske fremtidige samarbejdspartnere blandt de andre deltagere og kursusholderne. 

Læs mere om kursets indhold, tid og sted for kurset, pris og tilmelding ved at klikke her.

 

 

5. Invitation: Kursus i evaluering af socialfondsprojekter (1 dag)

LXP Consulting gennem det sidste år gennemført en række kurser i evaluering af socialfondsprojekter. Kursets indhold er både rettet generelt mod evaluering og specifikt mod evaluering af socialfondsprojekter. Der er hos de tidligere kursusdeltagere stor tilfredshed med kurset.

Deltag, hvis du vil vide mere om EU's nye strukturfonde og regionernes puljer
Kurset henvender sig til medarbejdere og ledelse på projekter, der modtager tilskud fra Den Europæiske Socialfond, eller personer der på anden vis er interesseret i evaluering af socialfondsprojekter.

Udbytte
Målet med kurset er, at deltagerne udstyres med viden, metoder og værktøjer, så de selv kan varetage eller styre evalueringen. Det handler både om løbende evaluering og afrapportering. Deltagerne får en grundlæggende viden om de krav, Socialfonden stiller til evaluering og lærer at omsætte denne viden til handling. Desuden er der mulighed for at sparre med kursusholderen om evalueringen af kursusdeltagernes konkrete projekt.

Læs mere om kursets indhold, tid og sted for kurset, pris og tilmelding ved at klikke her.

 

 

6. Tilmeld eller afmeld nyhedsbrev-abonnement

Abonner gratis på LXP Consulting's nyhedsbrev
Tilmeld eller afmeld dig til vores nyhedsbrev ved at klikke her. Det udkommer 2-6 gange om året. Du kan til enhver tid afmelde dig servicen samme sted.

 
   

Copyright © LXP Consulting | Bredgade 25A, 1. sal | DK-1260 København K | Tel.: (+45) 96 330 340