LXP Consulting - klik for at komme til www.lxp.dk

ForsidenSitemapKontakt osFå teksten læst op

Du er her: Forside | Nyheder | Alle nyhedsbreve | Nyhedsbrev 14

 

 

NYHEDSBREV 14
AUGUST 2008

 

 

Kære strukturfondsentusiast

Sommerferien er for de fleste et overstået kapitel, og nu skal der for alvor fyres op under aktiviteterne i den ny programperiode 2007-2013. De første projekter har fået deres bevilling fra Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST) og kan nu endelig begynde projektarbejdet. Herunder kan du læse om nogle af de seneste nyheder, som relaterer sig til Den Europæiske Socialfond (ESF) og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU).

 

1. Et stærkt team

2. Kurser for strukturfondsprojekter

3. Hvor og hvornår

4. Ny periode - nye værktøjer

5. Statsstøtte

6. LXP ansætter

7. Tilmeld eller afmeld dig vores nyhedsbrev
 

 

                  

1. Et stærkt team

I efteråret 2007 udpegede Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST)  PricewaterhouseCoopers (PwC) til at stå for den lovpligtige revisionsopgave på projekter under Socialfonden og Regionalfonden i den nye programperiode. PwC afløser Deloitte på opgaven, og aftalen løber foreløbig indtil 2011.

I den forbindelse kan det offentliggøres, at LXP Consulting har indgået en samarbejdsaftale med PwC om udbydelse af kurser i regnskabsregler og værktøjer for social- og regionalfondsprojekter i Danmark.

Kurserne henvender sig til projektansvarlige, regnskabsansvarlige, projektledere og administrativt personale i private og offentlige virksomheder og organisationer, der modtager støtte fra ESF eller EFRU.

Målet med kurserne er blandt andet at give tilskudsmodtagere et overblik over de regler og retningslinjer, der gælder for projekter, der modtager tilskud i programperioden 2007-2013 samt over de rapporteringsværktøjer, der skal anvendes. Kurserne vil bidrage til at give tilskudsmodtager den nødvendige platform i forhold til de administrative forpligtigelser, der er forbundet med strukturfondstilskuddet, og dermed være med til at sikre en succesfuld afvikling af projektet.

 

2. Kurser for strukturfondsprojekter

LXP afholder følgende kurser i samarbejde med PwC:

  • Regnskabsregler for Socialfonden 2007 - 2013
  • Regnskabsregler for Regionalfonden 2007 - 2013
  • Anvendelse af rapporteringsværktøjer for socialfondsprojekter

Herudover afholder LXP også kurser i evaluering af social- og regionalfondsprojekter.

 

3. Hvor og hvornår

Hvert kursus varer én dag og foregår på velegnede kursusfaciliteter i København og Århus. Næste kurser afholdes i august. Læs mere her for specifikke datoer, tilmeldelse mm.

 

4. Ny periode - nye værktøjer

Mens der lukkes og slukkes for programperioden 2000-2006, lægges også en anden kær ven i graven. Projektstyringsværktøjet OPUS+ erstattes af et nyt program, der ventes færdigudviklet i 2009. I mellemtiden stiller EBST midlertidige excelbaserede værktøjer til rådighed, som du kan læse mere om på Styrelsens hjemmeside under afrapportering.

Til forskel fra programperioden 2000-2006 skal der ikke rapporteres tre, men kun to gange årligt. Rapporteringsdatoerne er ultimo august og ultimo februar, hvorfra man har tre uger til at aflevere rapporten. LXP – i samarbejde med PwC - afholder i august kurser i de midlertidige rapporteringsværktøjer. Læs mere ovenfor eller her.

 

5. Statsstøtte

Den lange behandlingstid af ansøgningerne til den nye programperiodes strukturfondsmidler er ikke gået ubemærket hen. Mange ansøgere har længe befundet sig i venteposition, og nogle har været nødt til at starte projekter op for egne midler, mens de venter på deres bevilling. Årsagen til, at arbejdet med at godkende projekter har trukket ud, er, at der i den ny programperiode har været et øget fokus på statsstøtte. EBST har i den forbindelse været nødt til at kigge nærmere på projekterne for at sikre, at statsstøttereglerne ikke overtrædes.

Der er fem kriterier for statsstøtte, som fremgår af EF-traktatens artikel 87. Kriterierne er kumulative, hvilket betyder, at de alle fem skal være opfyldt, før der er tale om statsstøtte, der er uforenelig med Fællesmarkedet. De fem kriterier er: 

  1. Støtten ydes af staten eller ved hjælp af statsmidler
  2. Støtten tildeler en fordel
  3. Støtten er selektiv
  4. Støtten fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene
  5. Støtten påvirker samhandelen mellem de europæiske medlemsstater

Selv om alle fem kriterier er opfyldt, er det imidlertid alligevel muligt at få tildelt støtte, hvis man falder ind under enten den såkaldte de minimis-regel eller gruppefritagelsesforordningen. De minimis-reglen betyder, at der kan tildeles statsstøtte på op til 200.000 EUR i maksimalt tre år, uden at det regnes for uforeneligt med Fællesmarkedet. Ligeledes betragtes statsstøtte til flere indsatsområder som for eksempel innovation, miljø, uddannelse og forskning som foreneligt med Fællesmarkedet. Indtil nu har disse områder været struktureret i en række gruppefritagelser, men 7. juli i år blev en samlet forordning vedtaget i Kommissionen. Den nye generelle gruppefritagelsesforordning forenkler de tidligere ordninger ved at slå dem sammen i en enkelt forordning.

Du kan læse mere om statsstøtte i Konkurrencestyrelsens Statsstøttehåndbog.

 

6. LXP ansætter

LXP Consulting har i juni 2008 ansat Pia Christensen som konsulent i administrations- og rådgivningsafdelingen. Pia er uddannet inden for kontor og regnskab og skal varetage både interne funktioner og kundeopgaver i forbindelse med bogholderi og administration og rådgivning af strukturfondsprojekter. Hun har desuden fuldført 1. del af HD-studiet og er påbegyndt 2. del.

 

7. Tilmeld eller afmeld nyhedsbrev-abonnement

Abonner på LXP Consultings nyhedsbrev
Nyhedsbrevet udkommer 2-4 gange årligt. Tilmeld eller afmeld dig ved at klikke her. Du kan til enhver tid afmelde dig servicen samme sted.

 
   

Copyright © LXP Consulting | Bredgade 25A, 1. sal | DK-1260 København K | Tel.: (+45) 96 330 340