LXP Consulting

ForsidenSitemapKontakt osFå teksten læst op Dansk English

Du er her: Forside | Fonde og puljer | Regionalfonden

   

Den Europæiske Fond for Regional Udvikling (Regionalfonden)

REGIONALFONDEN: "INNOVATION OG VIDEN"

Overskriften for Regionalfonden i 2007-2013 er Innovation og Viden. Programmet falder ind under det fælles europæiske mål om regional konkurrenceevne og beskæftigelse, som geografisk omfatter hele Danmark.

Socialfonden og Regionalfonden støtter samlet danske projekter med 492 mio. kr. årligt i årene 2007-2013.

I den periode vil især større og sammenhængende satsninger blive støttet. Midlerne anvendes til hele landet, men der vil være et særligt fokus på yderområder, miljø og ligestilling.
 

REGLER, KRAV OG PRINCIPPER

Tilskudsmodtagere af støtte fra Regionalfonden skal overholde en række regler og principper (regelsamling her). LXP kan hjælpe med at overholde regler og krav til for eksempel projektadministrationen og evalueringen af projektet.

I perioden 2007-2013 skal projekterne aflevere statusrapport og perioderegnskab to gange årligt samt som minimum en evalueringsrapport ved afslutningen af projektet. Flere steder er der fra Regionalfondens side også et krav om delrapporter og midtvejsrapport.
 

INDSATSOMRÅDER

Der arbejdes med én prioritet under Regionalfonden, og den har tre indsatsområder:

Prioritet 1: Viden og innovation
8 Innovation, videndeling og videnopbygning
8 Etablering og udvikling af nye virksomheder
8 Anvendelse af ny teknologi
 

DEN KONKURRENCEUDSATTE PULJE

Cirka 10 % af de samlede midler fra Socialfonden og Regionalfonden tildeles landsdækkende projekter, der søger i konkurrence med hinanden. I 2008 er temaerne:

8 Fremme af effektiv energianvendelse og vedvarende energi
8 Gode rammevilkår for udenlandsk arbejdskraft i Danmark
8
Forbedrede rammevilkår for udvikling af klyngerelationer

I 2009 er temaerne:

8 Gode rammevilkår for udenlandsk arbejdskraft i Danmark
8 Forbedrede rammevilkår på ungdomsuddannelserne

Det er Danmarks Vækstråd, der fastlægger temaerne for denne pulje, og ansøgningen skal sendes til et vækstforum, der først ser på den. Derefter er det erhvervs- og økonomiministeren, der beslutter, hvem der skal støttes. Dette gøres i samarbejde med Danmarks Vækstråd.

Læs mere om den konkurrenceudsatte pulje her.

HVEM KAN SØGE?

Offentlige eller halvoffentlige og private institutioner, offentlige myndigheder og virksomheder, organisationer, fonde samt netværk. Ikke enkeltpersoner eller enkelte iværksættere.

Som udgangspunkt skal man som enkeltvirksomhed alliere sig med en eller flere partnere for at komme i betragtning. Dog kan enkeltvirksomheder i yderområderne godt modtage støtte fra Regionalfonden. 
 

MERE INFORMATION OG LINKS

Officiel hjemmeside for Socialfonden og Regionalfonden: www.regionalt.dk

Læs om regionalfondsprogrammet her.

Regionalfondsprogrammet 2007-2013 (i pdf)

Folder om EU's strukturfondsmidler (i pdf).

Strategisk referenceramme for strukturfondsprojekter (i pdf).

Klik her for mere information om EU's strukturfonde.

Copyright © LXP Consulting | Ørestads Boulevard 61F, 3. th. | DK-2300 København S | Tel.: (+45) 96 330 340