LXP Consulting

ForsidenSitemapKontakt osFå teksten læst op Dansk English

Du er her: Forside | Fonde og puljer | Regler og krav

   

Regler og krav til strukturfondsprojekter

STRUKTURFONDSREGNSKAB ≠ ALMINDELIGT REGNSKAB

Et strukturfondsregnskab tjener ikke samme formål som et normalt regnskab. Derfor er revisionssystemet omkring et strukturfondsregnskab heller ikke underlagt samme rammer som revisionssystemet omkring et normalt regnskab. Strukturfondsregnskabet er et kasseregnskab, hvor bestemte udgifter må indgå, hvis de er brugt på projektet samt afholdt og betalt af tilskudsmodtager eller nærmere defineret relaterede parter.

I relation til revisionen af strukturfondsregnskabet opereres der ikke med metoden, som omhandler afdækning af risikoen for, at der findes væsentlige fejl i regnskabet. Denne metode betyder, at konstaterede fejl kan ignoreres, hvis de ikke betragtes som væsentlige i forhold til resten af regnskabet i øvrigt. I strukturfondsregnskabet må der ikke være en eneste krone forkert, og ingen fejl kan ignoreres. Der er tale om, at alt er væsentligt regnskabsmæssigt. Når myndigheder og revision skal kontrollere et strukturfondsregnskab, er de derfor stillet overfor en svær opgave, idet de ikke må godkende regnskabet, hvis blot der er tvivl om én udgift. For at være sikre på, at regnskabet er korrekt, kræves der naturligvis en yderst kvalificeret dokumentation på udgifterne i regnskabet.

 

KVALIFICERET DOKUMENTATION

Kvalificeret dokumentation, som kan eliminere risikoen for, at der er fejl i strukturfondsregnskabet, stiller relativt store krav til forretningsgangene i projektet og hos tilskudsmodtager.

Det er vigtigt, at tilskudsmodtager gør sig selv klart, at en dokumentation, som den normale eksterne revisor som regel godkender, ofte ikke vil kunne leve op til dokumentationskravene hos Socialfonden og Regionalfonden.

Dette betyder ikke umiddelbart, at dokumentationskravene hos Socialfonden og Regionalfonden er mere omfattende end de dokumentationskrav, som findes i almindelige danske love om skat, moms, regnskab og bogføring. Det betyder blot, at den almindelige eksterne revisor har mulighed for at godkende et regnskab, selv om dokumentationskravene i de almindelige danske love om skat, moms, regnskab og bogføring ikke er overholdt. Dette kan lade sig gøre, fordi metoden om risiko for væsentlige fejl i regnskabet er i brug, jf. afsnittet til venstre.

Hertil kommer, at reglerne omkring strukturfondsregnskabet er underlagt visse offentlige forvaltningsprincipper omkring økonomisk sparsommelighed og formålsbestemte udgiftsafholdelser, hvilke også øger behovet for kvalificeret dokumentation. 

REGELOVERSIGT

Find de gældende regler og love for Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Regional Udvikling på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside her:

www.ebst.dk/regelsamling

Copyright © LXP Consulting | Ørestads Boulevard 61F, 3. th. | DK-2300 København S | Tel.: (+45) 96 330 340