LXP Consulting

ForsidenSitemapKontakt osFå teksten læst op Dansk English

Du er her: Forside | Fonde og puljer | Socialfonden

   

Den Europæiske Socialfond (Socialfonden)

SOCIALFONDEN: "FLERE OG BEDRE JOB"

Overskriften for Socialfonden i 2007-2013 er Flere og bedre job. Programmet falder ind under det fælles europæiske mål om regional konkurrenceevne og beskæftigelse, som geografisk omfatter hele Danmark.

Socialfonden og Regionalfonden støtter samlet danske projekter med 492 mio. kr. årligt i årene 2007-2013.

I den periode vil især større og sammenhængende satsninger blive støttet. Midlerne anvendes til hele landet, men der vil være et særligt fokus på yderområder, miljø og ligestilling.
 

REGLER, KRAV OG PRINCIPPER

Tilskudsmodtagere af støtte fra Socialfonden skal overholde en række regler og principper  (regelsamling her). LXP kan hjælpe med at overholde regler og krav til for eksempel projektadministrationen og evalueringen af projektet.

I perioden 2007-2013 skal projekterne aflevere statusrapport og perioderegnskab to gange årligt samt som minimum en evalueringsrapport ved afslutningen af projektet. Flere steder er der fra Socialfondens side også et krav om delrapporter og midtvejsrapport.

 

INDSATSOMRÅDER

Socialfonden er opdelt i to prioriteter, der hver har tre indsatsområder:

Prioritet 1: En kvalificeret arbejdsstyrke - bedre job
8 Udvikling af menneskelige ressourcer
8 Innovation, videndeling og videnopbygning
8 Anvendelse af ny teknologi

Prioritet 2: Udvidelse af arbejdsstyrken - flere job
8 Udvikling af menneskelige ressourcer
8 Etablering og udvikling af nye virksomheder
8 Anvendelse af ny teknologi

73 % af midlerne er afsat til prioritet 1 og 27 % til prioritet 2.
 

DEN KONKURRENCEUDSATTE PULJE

Cirka 10 % af de samlede midler fra Socialfonden og Regionalfonden tildeles landsdækkende projekter, der søger i konkurrence med hinanden. I 2008 er temaerne:

8 Fremme af effektiv energianvendelse og vedvarende energi
8 Gode rammevilkår for udenlandsk arbejdskraft i Danmark
8
Forbedrede rammevilkår for udvikling af klyngerelationer

I 2009 er temaerne:

8 Gode rammevilkår for udenlandsk arbejdskraft i Danmark
8 Forbedrede rammevilkår på ungdomsuddannelserne

Det er Danmarks Vækstråd, der fastlægger temaerne for denne pulje, og ansøgningen skal sendes til et vækstforum, der først ser på den. Derefter er det erhvervs- og økonomiministeren, der beslutter, hvem der skal støttes. Dette gøres i samarbejde med Danmarks Vækstråd.

Læs mere om den konkurrenceudsatte pulje her.

HVEM KAN SØGE?

Offentlige eller halvoffentlige og private institutioner, offentlige myndigheder og virksomheder, organisationer, fonde samt netværk. Ikke enkeltpersoner eller enkelte iværksættere.

Som udgangspunkt skal man som enkeltvirksomhed alliere sig med en eller flere partnere for at komme i betragtning. 
 

MERE INFORMATION OG LINKS

Officiel hjemmeside for Socialfonden og Regionalfonden: www.regionalt.dk

Læs om socialfondsprogrammet her.

Socialfondsprogrammet 2007-2013 (i pdf)

Folder om EU's strukturfondsmidler (i pdf).

Strategisk referenceramme for strukturfondsprojekter (i pdf).

Den europæiske hjemmeside for Socialfonden: Klik her.

Klik her for mere information om EU's strukturfonde.
 

Copyright © LXP Consulting | Ørestads Boulevard 61F, 3. th. | DK-2300 København S | Tel.: (+45) 96 330 340